Skip to content Skip to footer
1. Informacje ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów korzystających z usług Arctic Cat Poland, dostępnych na stronie internetowej www.arctic-cat.pl.

1.2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest AC Poland, z siedzibą w 43-374 Szczyrk, przy ul. Olchowej 4, NIP 937-130-62-70.

1.3. Kontakt z administratorem jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@arctic-cat.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 606 112 900.

2. Rodzaje przetwarzanych danych

2.1. Arctic Cat Poland przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkowników serwisu:

  • Dane identyfikacyjne, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail.
  • Dane kontaktowe, w przypadku konieczności skontaktowania się z użytkownikiem.
  • Informacje pozyskane za pośrednictwem plików cookies oraz narzędzi analitycznych, zgodnie z Polityką Cookies.
3. Cele przetwarzania danych osobowych

3.1. Arctic Cat Poland przetwarza dane osobowe użytkowników w celu:

  • Świadczenia usług dostępnych w serwisie.
  • Kontaktu z użytkownikiem, w odpowiedzi na przesłane przez niego zapytania lub prośby.
  • Realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego i księgowego.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych

4.1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Arctic Cat Poland odbywa się na podstawie ich zgody, zawartej poprzez akceptację regulaminu serwisu oraz Polityki Prywatności.

5. Okres przechowywania danych

5.1. Dane osobowe użytkowników serwisu przechowywane są przez Arctic Cat Poland przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

5.2. W przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, dane te będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez użytkownika.

6. Przysługujące prawa

6.1. Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.2. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

7. Dane zbierane automatycznie

7.1. Serwis Arctic Cat Poland może zbierać automatycznie informacje zawarte w plikach cookies oraz korzystać z narzędzi analitycznych. Dane te są wykorzystywane w celu analizy aktywności użytkowników na stronie, a także do personalizacji i ulepszania świadczonych usług.

8. Udostępnienie danych osobowych

8.1. Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom realizującym usługi na rzecz Arctic Cat Poland (np. dostawcy usług IT, firmy kurierskie).

9. Zabezpieczenia danych

9.1. Arctic Cat Poland podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych oraz innymi zagrożeniami.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

10.1. Arctic Cat Poland zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest zawsze dostępna na stronie internetowej serwisu.

Data ostatniej aktualizacji: 01.11.2023